Doradztwo

  • Weryfikacja dokumentacji projektowych z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacją oraz akredytacją.
  • Weryfikacja dokumentacji pod względem zgodności z wymogami SIWZ.
  • Koordynacja działań oraz współpraca z zespołami badawczo-rozwojowymi.
  • Ekspertyzy techniczne.
  • Załączniki do wniosków unijnych (dofinansowanie).
  • Uczestnictwo w spotkaniach Zamawiającego z Wykonawcami projektów

Partnerzy