Usługi

Nasi specjaliści z działu RECORE firmy Labro Technologie Sp. z o.o. Sp. K. wykonają dla Państwa:

 • projekty wstępne i koncepcyjne,
 • studia funkcjonalno-użytkowe,
 • programy techniczno-przestrzenne,
 • projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów budowlanych,
 • projekty technologiczne (jako element branżowy) dla potrzeb projektów wykonawczych i powykonawczych,
 • projekty ogólnobudowlane,
 • koncepcje architektoniczne,
 • elementy technologii funkcji niezbędne do opracowania różnego rodzaju dokumentacji przetargowych, np. SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia),
 • badanie zgodności złożonych ofert z projektem (na każdym etapie inwestycji),
 • weryfikacja zgodności projektowej (na każdym etapie inwestycji, łącznie z projektami już istniejącymi) z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi, certyfikacyjnymi, akredytacyjnymi itp.,
 • konsultacje pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą na każdym poziomie procesu inwestycyjnego,
 • koncepcje wyposażenia aparaturowego i meblowego laboratoriów, w tym koncepcje materiałowo-kolorystyczne,
 • systemy komunikacji wizualnej w laboratoriach zgodne ze standardami bezpieczeństwa,
 • wszelkie analizy architektoniczne na każdym etapie projektu,
 • audyty technologiczne w branży B&R.


Wykonujemy również zlecenia ponadstandardowe, takie jak:

 • studium wykonalności (wnioski o dotacje, planowanie długoterminowe, założenia do zdobywania grantów),
 • tworzenie symulacji i prezentacji przy użyciu technik graficznych, fotograficznych, filmu i innych metod prezentacji laboratoriów, uczelni, projektów,
 • tworzenie dedykowanych aplikacji webowych dla laboratoriów, przychodni, szpitali,


W każdej fazie współpracy wykorzystywane są nowoczesne rozwiązania, zgodne zarówno z prawem budowlanym, jak i najlepszymi standardami europejskimi oraz normami, atestami i certyfikatami branżowymi. Projekty opracowywane są we współpracy z ekspertami w zakresie danego typu laboratorium, architektami, biurami projektowymi oraz branżystami.

Partnerzy