Nasi klienci

  Projektujemy dla sektora badawczo-rozwojowego, przemysłu i nauki.

  Naszymi klientami są:

 • wydziały chemiczne, biologiczne,
 • wydziały inżynierskie, matematyczne, fizyczne uczelni wyższych,
 • wydział farmaceutyczny,
 • laboratoria odnawialnych źródeł energii,
 • laboratoria mikrobiologiczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • stacje uzdatniania wody,
 • zakłady i laboratoria chemiczne,
 • parki naukowo-technologiczne,
 • instytuty i jednostki badawczo-rozwojowe,
 • zakłady przemysłowe.

Partnerzy