Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii – Odnowienie Kampusu 600-lecia

Uniwersytet Jagielloński 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Kraków - Kampus 600-lecia Odnowienia UJ rejon ulic - St. Łojasiewicza, Gronostajowa

Weryfikacja dokumentacji oraz konsultacje przy wykonywaniu projektu wykonawczego dla Wydziału Chemii - Kampus 600-lecia Odnowienia UJ.

Partnerzy