Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej - Laboratoryjne Centrum Doskonałości "AGROPHYSICS"

Instytut Agrofizyki Im. B Dobrzańskiego PAN
Lublin, Ul. Doświadczalna 2-4

Opracowanie dokumentacji przetargowej


Projekt realizowany w ramach programu pn. „Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nasze zadaniem polegało na przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla zadania pn. „Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych i biurowych do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, ul. Doświadczalna 4” wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami.

Partnerzy