Laboratorium aplikacyjne, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Kędzierzyn - Koźle, Ul. Mostowa 30a
Zakłady Kędzierzyn S.A.


Projekt ma na celu utworzenie przemysłowego laboratorium aplikacyjnego „ZAK BLUE”. Zaprojektowane
laboratorium prowadzić będzie badania w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Produkcja roztworu mocznika do oczyszczania spalin w silnikach Diesla”.
W zaprojektowanym laboratorium wszystkie instalacje techniczne stanowiące wyposażenie zostały
zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi. Sporządzania dokumentacja uwzględniała także specjalistyczne wymagania związane z akredytacją laboratorium.
Nasza praca polegała na opracowaniu kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z 
technologią. W projekcie laboratorium założono funkcjonowanie tak zaawansowanych urządzeń jak spektrofotometry ICP, ASA, UV-VIS.

Partnerzy