Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

20-290 Lublin, Doświadczalna 4


Projekt zakłada budowę nowego obiektu pełniącego funkcję zarówno laboratoryjną jak również stwarzającego możliwości testowania w małej, ćwierć-technicznej skali niektórych procesów produkcyjnych, tj.: hodowli alg i wytwarzania z nich energii odnawialnej, produkcji nowych form biomasy, zagospodarowania odpadów pofermentacyjnych, innowacyjnych modeli produkcji oleju rzepakowego, symulacji erozji glebowej, wzrostu roślin a także symulacji procesów przechowalniczych owoców i warzyw. Ważnym elementem projektu będą stworzone nowoczesne laboratoria mikrobiologii oraz biochemii, kierunków uznawanych za niezwykle rozwojowe i coraz częściej stosowanych naukach przyrodniczych. Nowy ośrodek badań stworzy możliwość samodzielnego odtwarzania i symulacji procesów produkcyjnych co w znacznym stopniu zbliży Instytut Agrofizyki PAN do sfery B&R.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś I Nowoczesna Gospodarka – Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.

Partnerzy